X
Tijdens de herleving van de bedevaart in de 19e eeuw werden voor die tijd gebruikelijke zilveren en blikken ex-voto's geschonken aan het H. Kruis, 1995. Foto D. & B. Hoeks.