X
Broederschapsreglement met Corneliuslitanie (1906). BiN-collectie.