X
Het interieur van de Jozefkapel in 1928. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.