X
Situatieschets van het Jozefheiligdom en de directe omgeving in Smakt. Tekening A. van der Kloot.