X
Het Mariabeeld dat in 1867 door Pierre Cuypers is gemaakt.