X
Prentje (ca. 1950) met een foto van het Mariabeeldje en op de achtergrond de Petruskerk. BiN-collectie.