X
Beeldje van O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken, opgenomen in de 'Stam van Jesse', onderdeel van het Maria-altaar in de Petruskerk. Foto Frans van Binsbergen.