X
De St. Petruskerk met aan aan de zuidzijde de zuil met het replicabeeld van O.L. Vrouw Behoudenis der Kranken, 1989. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.