X
Het draagbare beeldje van Bernadette bij de grot, 1998. Foto D. & B. Hoeks.