X
De Lourdesgrot omstreeks 1900; aan en onder de boog bij de toegang tot de grot zijn ex-voto's en kaarsen bevestigd.