X
De Lourdesgrot met de beelden van O.L. Vrouw, Bernadette (midden) en Maria Alacoque (links), 1998.