X
Toegang tot de kapel en de Lourdesgrot met op de achtergrond de oude parochiekerk van Sint Pieter, 1998. Foto H. Reumkens.