X
Bedevaartvaantje uitgegeven bij gelegenheid van het 12e eeuwfeest van St. Oda, 1926. Brabantcollectie KU Brabant, Tilburg.