X
'Het twaalfde eeuwfeest van St. Oda'. Uit Katholieke Illustraties 60 (1926).