X
Op 23 maart 1996 boog een visitatiecommissie van geleerden zich over de Oda-relieken. Foto Nico Arts.