X
In het midden St. Oda met een ekster op haar hand. Afbeelding (3 x 3,6 cm) bij de maand november in Ribadineira & Rosweydus, Generale legende der heylighen, dl. 2 (1686).