X
Het beeld aan de achterzijde van de St. Odakapel, 1998. Foto D. & B. Hoeks.