X
Reliek van St. Antonius van Padua, samen met relikwieën van Maria, Jozef en de Martelaren van Gorcum gevat in één zilveren reliekhouder.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.