X
Stenen reliëf boven de toegangsdeur van de St. Antonius van Paduakerk. Het reliëf toont een scène uit het leven van St. Antonius van Padua en verwijst naar de legende met de ezel. De staande figuur met monstrans, rechts vooraan, is St. Antonius.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.