X
De N.H. kerk van Schraard. Foto Instituut voor Liturgiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.