X
Afbeelding (3 x 3,6 cm) van St. Eligius bij de maand december in Ribadineira & Rosweydus, Generale legende der heylighen, dl. 2 (1686).