X
Cultusbeeld van O.L. Vrouw met kind, boven het altaar in de kapel, 1998. Foto A.M.P.P. Janssen.