X
Kaartje met de plaatsen van herkomst (in Zuid-Limburg) van de leden van de Corneliusbroederschap in het laatste decennium van de 20e eeuw. Tekening A. van der Kloot.