X
Stenen vat met tapkraantje voor Corneliuswater in het portaal van de parochiekerk. Foto P.J. Margry.