X
Het interieur van de kerk omstreeks 1930, met geheel rechts het Antoniusaltaar. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.