X
In de doopkapel van de Martinuskerk staat een tweede beeld van de H. Antonius Abt, met boek en varken.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.