X
Op het Antoniusaltaar in een zijbeuk van de Martinuskerk staat een beeld van de H. Antonius Abt met een bel in zijn hand en een varken aan zijn voeten.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.