X
Reliek van de H. Antonius Abt. Op de feestdag van de H. Antonius Abt 17 januari, wordt ook de reliek vereerd.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.