X
Reliek van de H. Antonius Abt. Deze reliek is waarschijnlijk in 1890 in het bezit van de parochie gekomen.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.