X
Devotieprentje met aflaatgebed, waarop een ingekleurde tekening te zien is van de aankomst per boot van het beeld van O.L. Vrouw in Schiedam, met rechts St. Liduina voor het beeld in de middeleeuwse St. Janskerk en links een processie die de r.k. St. Janskerk (Havenkerk) betreedt.