X
Afsluitingsplechtigheid van het Liduinanoveen in de inmiddels gesloopte St. Liduinakerk (Frankenkerk) op 17 april 1932. De deelnemers knielen terwijl de bisschop van Haarlem, Aengenent, de kerk verlaat. Uit Sancta Liduina nr. 8, 15 mei 1932.