X
Het altaar van O.L. Vrouw van Frieswijk, 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.