X
Boven de kluis te Schaelsberg rijst een kruis uit met de 'arma Christi', behorend tot de 14e statie van de kruisweg. Foto H. Reumkens.