X
Devotieprentje (7 x 12 cm) met het beeld van O.L. Vrouw van de Leenhof. Collectie Missionarissen van het H. Hart, Tilburg.