X
Het houten beeld van de H. Antonius in de nis boven het Antoniusaltaar. Het beeld en het altaar zijn gemaakt door broeder Adrianus uit Handel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.