X
Mirakelbeeld van O.L. Vrouw van Smarten (16e eeuw) in de minderbroederskerk te Hasselt. Foto E. Vink.