X
Beeld van de H. Cornelius in de H. Kruiskerk. Oorspronkelijk stond dit beeld in de St. Corneliuskerk. Toen de parochie in 1970 werd samengevoegd met de H. Kruisparochie kwam het beeld in de H. Kruiskerk te staan. De H. Kruiskerk werd in 2003 onttrokken aan de eredienst en overgenomen door de Protestantse Gemeente Roosendaal.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.