X
In de H. kruiskerk staat een beeld van St. Cornelius dat ook een plaats heeft gehad in de voormalige St. Corneliuskerk. Foto D. & B. Hoeks.