X
Devotieboekje van de H. Cornelius, bestemd voor de gelijknamige parochie in Roosendaal (1919).