X
Het 18e-eeuwse bedevaartprentje van St. Lucia in 20e-eeuwse herdruk. BiN-collectie.