X
Tot in de 19de eeuw bestond er in Rijsbergen een verering van het H. Kruis. Dit onbekende reliek kan daar mogelijk mee in verband staan.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.