X
Vaandel van de H. Bavo.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.