X
Het beeld van de H. Bavo voorin de kerk.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.