X
Close up van het gepolychromeerde beeld van de H. Bavo dat voorin de kerk staat.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.