X
De Bavoparochie bezit drie beelden van de H. Bavo. Rechts naast de toegangsdeur staat het beeld van Bavo, links Bavo als Allowin, zoals hij oorspronkelijk heette voordat hij intrad in de Abdij Ganda bij Gent.
Foto: D.en B. Hoeks, Breda.