X
Detailopname van het H. Kruispartikel, vermoedelijk in de 16e eeuw door de oude Petrusparochie verworven, gevat in de (uit de grote reliekhouder voor verering uitneembare) oudere en met pareltjes versierde theca met handvat. Het rechter dwarsbalkje van de kruisreliek ontbreekt.