X
De Cunerakerk in Rhenen. De bouw van de toren zou grotendeels zijn bekostigd uit de opbrengsten van de bedevaart. Foto J. van Herwaarden (1996).