X
Bedevaartprentje (19e eeuw) met een afbeelding van de H. Lucia. Onderaan staat geschreven: 'Dit beeltje is gewijd en aengeraekt aen de reliquien van de H. Lucia'. Museum voor Religieuze Kunst, Uden.