X
Het cultusbeeld van St. Cornelius in de Matthiaskerk. Foto A. Jacobs.