X
Affiche met de aankonding van het Corneliusoctaaf. Gemeentearchief Roermond.